PLÁN
PETRŽALKA

2029
Akú Petržalku chcete žiť v roku 2029? Rozhodnite aj vy, ktorý projekt, inštitúcia, infraštruktúra či pamiatka získa potrebnú podporu. Vopred ďakujeme
VÝSLEDKY PRIESKUMU KOMPLETNÝ PLÁN PREZENTÁCIA POSLAŤ PRIPOMIENKY

VEĽKÉ VÝZVY RIEŠIME SPOLU S VAMI | PETRŽALKA 2029

Ste spokojní so životom v Petržalke? Snažíme sa, aby bola naša mestská časť pre obyvateľov plná kultúrnych, sociálnych a hospodárskych možností. Ako sa však hovorí, viac hláv - viac rozumu. Aj preto sme v rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pod názvom Petržalka 2029 zvedaví, ako by ste si predstavovali fungovanie a progres mestskej časti na najbližších sedem rokov. Na tomto komplexnom dokumente pracujú odborníci z rôznych oblastí, ktorí pri jeho tvorbe načúvajú aj názorom a potrebám priamo od vás, Petržalčanov. Vopred ďakujeme za váš čas i pomoc.

NA KAŽDOM NÁZORE ZÁLEŽÍ

Obyvatelia i návštevníci Petržalky sú - ako každá väčšia komunita - skutočne rôznorodou skupinou. Veď tú našu tvorí viac než 150-tisíc ľudí. Naše názory tak zahŕňajú tie od prisťahovalých nováčikov, študentov, tínedžerov, detí, manuálnych pracovníkov, ľudí z kancelárií, športovcov či umelcov, pôvodných Petržalčanov alebo seniorov. Určite sa nedá vždy a každému vyhovieť na 100 %, no môžeme sa pokúsiť o to, aby si v našej mestskej časti prišiel na to svoje naozaj každý.

MILIÓNY VO VAŠICH RUKÁCH

Podľa dokumentov, ktoré na Miestnom úrade Petržalka pripravíme aj na základe vašich potrieb uvedených prostredníctvom vyššie uvedeného anonymného dotazníka, budeme v nasledujúcich siedmich rokoch investovať peniaze z nášho spoločného rozpočtu alebo tie, ktoré sa nám podarí získať z takzvaných eurofondov či iných externých zdrojov.

AKÚ PETRŽALKU CHCEME ŽIŤ?

Rozhodnite aj vy, ktorý projekt, inštitúcia, infraštruktúra či pamiatka získa potrebnú podporu. Za každý konštruktívny názor a nápad budeme veľmi vďační. Stačí nám vašich pár minút a klikov, na základe ktorých budeme môcť v najbližších rokoch efektívnejšie riešiť naše potreby aj problémy a plniť spoločné sny o ešte lepšom živote v našej Petržalke. Ďakujeme, že riešite veľké výzvy spolu s nami.

PETRŽALKA MAKÁ UŽ TERAZ. ČO ĎALŠIE JEJ PRIDÁTE NA ZOZNAM 2029?

SEDEM ROKOV, SEDEM VÝZIEV

V pláne rozvoja našej samosprávy s názvom Petržalka 2029 sme si stanovili sedem hlavných priorít na najbližších sedem rokov, ktoré priamo spadajú do kompetencií a rozpočtu našej mestskej časti. Prečo a čo ďalej? Záleží aj na vás.


Vzdelávanie budúcich generácií | ŠKOLSTVO

Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom 11 základných čoskoro už 27 materských škôl. Po viac ako dekáde sa nám do škôlok od školského roka 2022/2023 konečne podarí umiestniť všetky deti staršie ako tri roky bez špeciálnych potrieb, a to najmä vďaka intenzívnej a systematickej práci na budovaní nových kapacít. V rekonštrukciách petržalských verejných materských škôl pokračujeme a od septembra otvárame ďalšie dve nové, konkrétne MŠ Fedinova a MŠ Fialová. V tomto kontexte bude v najbližších rokoch potrebné rozšíriť aj kapacity v našich verejných základných školách. Ruka v ruke s touto dôležitou zmenou vzniká tiež potreba opravovať a modernizovať jedálne, telocvične, sociálne zariadenia či bazény, čo sa nám rovnako postupne úspešne darí. Chceme predsa, aby naše deti vyrastali a nasávali vedomosti v inovatívnych, príjemných a čistých priestoroch. Okrem materiálno-technického vybavenia by sme preto chceli klásť čoraz väčší dôraz na kvalitu výchovy a vzdelávania. Zaviesť zdravé a chutné stravovanie, debarierizovať ďalšie prístupy do škôl, rozvíjať inklúziu a pokúsiť sa profilovať každú školu v snahe zvýšiť ich atraktivitu pre deti aj rodičov. Čo vy na to?


Doprava, cyklotrasy a parkovanie | MOBILITA

Jednou z našich najdôležitejších priorít v rámci skvalitnenia života v mestskej časti Bratislava-Petržalka je zlepšenie dopravy ako takej. Nemyslíme však len tú automobilovú, i keď ide o jej najväčšiu a najkomplikovanejšiu časť. Vďaka zavedeniu pilotného programu Petržalského parkovacieho systému ešte v novembri 2019 v duchu Byť Petržalčanom sa oplatí, vytvorenie prvej evidencie a pravidiel parkovania, odstráneniu viac ako 1000 vrakov, pričom ich počet stále stúpa sú naše modré parkoviská v nočných hodinách viditeľne prázdnejšie, a teda aj dostupnejšie. A vďaka našim makačom z údržby petržalského miestneho úradu zas opäť o niečo čistejšie. Pracujeme však ďalej, aj v kontexte príchodu celomestského parkovacieho systému z dielne bratislavského magistrátu na naše Dvory IV a plánoch na jeho ďalšie rozširovanie. Z doterajších skúseností tiež vieme, akou dôležitou témou pri presunoch v meste je cyklodoprava. Avšak na to, aby sme sa mohli prepravovať naozaj ekologicky a efektívne. je potrebné systematické budovať sieť cyklotrás, ktoré musia byť logicky prepojené na ďalšie dopravné uzly ako autobusové či železničné stanice. V neposlednom rade ku téme mobility patrí aj pešia doprava, teda sieť chodníkov alebo priechodov pre chodcov a ich technický stav umožňujúci pohodlný a bezpečný pohyb chodcov. Máme stále čo zlepšovať, že?


Životné prostredie a zeleň | EKOLÓGIA

Koľkokrát ste sa niekde vonku zastavili a povedali ste si, že vám tam chýba lavička, fontána alebo viac kvetov? Možno aj nejaký upravený a estetický krík či mohutný strom, ktorý by na vašu oázu pokoja uprostred najväčšieho slovenského sídliska vrhol počas horúcich dní prirodzený tieň. Kvalitný verejný priestor mestskej časti Bratislava-Petržalka vytvárame aj vašimi očami. Práve vy, Petržalčania, ste hybnou silou pozitívnych a nevyhnutných zmien, ktorými musíme nevyhnutne pridať ruku k dielu a pokúsiť sa tak čo najviac zmierniť negatívne dopady už prebiehajúcej klimatickej krízy. Premyslime preto náš spoločný verejný priestor tak, aby sa nám v Petržalke žilo opäť o čosi lepšie, zdravšie a udržateľnejšie. Byť spoločne EKO sa oplatí tiež, nemyslíte?


Detské ihriská a voľný čas | INVESTÍCIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa aktuálne stará o údržbu až 55 verejných detských ihrísk. Ak k nim pripočítame aj tie v areáloch našich 38 verejných materských a základných škôl. Blížime sa takmer k okrúhlej stovke. Okrem ich funkčnosti máme na starosti aj ich kvalitu, bezpečnosť, čistotu, pestrosť alebo dostupnosť. Všetko však stojí peniaze a obrovský investičný dlh, s ktorým v posledných viac ako troch rokoch bojujeme sa nedá dobehnúť hneď. Aj preto sme pristúpili k obrovskej transformácii našej petržalskej údržby, ktorá zo samostatnej organizácie a zväčša externých dodávateľov prešla priamo pod náš miestny úrad, interných zamestnancov a ich prácu. Ročne tak šetríme nemalé stovky tisíc až milióny eur a aj vďaka tomu môžeme v najbližších rokoch investovať dostatok financií aj na budovanie nových herných prvkov našich petržalských detských ihrísk. Neradi by sme však skončili iba pri tom. Čo opravíme ako prvé?


Zdravý životný štýl a pohyb | ŠPORT

Všetci sa zhodneme v tom, že podporovať šport v detskom, mládežníckom aj seniorskom veku je naozaj dôležité. Stav nielen verejných športovísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka však stále často svedčí o opaku. Desiatky rokov zanedbaných investícii si vybrali svoju daň areály či priestory určené na šport či rekreáciu nie vždy zodpovedá obrazu o jednom z „najbohatších“ európskom regióne. Áno, problém je omnoho zamotanejší a bez externého financovania z európskych alebo štátnych zdrojov sa komplexného riešenia tak skoro nedočkáme. O to viac nás teší, že na túto problematiku sme s kolegami z iných samospráv dokázali upozorniť a existuje veľká šanca, že aj Bratislavský kraj a s ním i naša Petržalka získa omnoho viac peňazí z externých zdrojov aj na túto dôležitú agendu. Našou prioritou tak je nájsť vhodné riešenia a projekty, ktoré by sme mali realizovať medzi prvými. Aké sú vaše priority pre zdravší životný štýl Petržalky?


Spoločenský život a verejnoprávnosť | KULTÚRA

Kultúru v mestskej časti Bratislava-Petržalka tvoríme spoločne od nepamäti. Medzi naše kompetencie - okrem organizácie rôznorodých podujatí - patrí aj zriaďovanie pobočiek miestnej knižnice, údržba a správa kultúrnych zariadení či niektorých kultúrnych pamiatok. V neposlednom rade je to však často práve naša samospráva, ktorá prispieva desiatkam, spolkov, klubov alebo organizácií na ich každodenný chod a činnosti. Ďalšou dôležitou úlohou našej mestskej časti je teda vytvoriť a definovať dlhodobú koncepciu rozvoja petržalskej kultúry a spoločenského života s prihliadnutím na efektívne vynaloženie verejných zdrojov a verejnoprávnosť. Napríklad, prechod z externej na internú redakciu a založenie našich samosprávnych novín Naša Petržalka ste ocenili vy, naši čitatelia i nezávislí odborníci s Transparency International Slovensko. Čo ďalšie dokážeme spoločne robiť kreatívnejším, transparentnejším a zaujímavejším spôsobom?


Pomoc slabším i seniorom | SOCIÁLNA PRÁCA

Záleží nám na kvalitnej sociálnej starostlivosti o tých, ktorí to najviac potrebujú. Práve to je hlavným účelom existencie a vylepšovania našich zariadení opatrovateľskej služby, prepravnej služby, zariadení núdzového bývania, útulkov pre matky s deťmi, detských centier alebo podpory a pomoci ľuďom bez domova. Posledné dva roky dôležitosť tejto agendy v rámci samospráv podčiarkli a zdôraznili ešte viac. Veď boli to práve vaše kraje, mestá, mestské časti aj obce, ktoré sa postavili čelom nepredvídateľným udalostiam od pandémie cez vojnu až po pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou zo susednej Ukrajiny. To všetko a omnoho viac na dennej báze poskytujeme tým najzraniteľnejším skupinám našich obyvateľov a návštevníkov. Nie je tiež žiadnym tajomstvom, že mestská časť Bratislava-Petržalka, rovnako ako všetky ostatné samosprávy, výrazne a nezadržateľne starne. Aj preto je našou prioritou na najbližšie roky pre čoraz väčšiu skupinu seniorov vytvoriť dostatočný počet zariadení sociálnych služieb. Kde by mali vzniknúť podľa vás?

KROKY K LEPŠEJ PETRŽALKE 2029

Harmonogram

Apríl a máj 2022 | PRÍPRAVA PODKLADOV

Počas jari sme s kolegami z úradu, poradných komisií zastupiteľstva, nezávislými odborníkmi a ďalšími partnermi rozmýšľali nad tým, na čom, ako i prečo v našej Petržalke aktuálne pracujeme a na čom by sme chceli pracovať ďalej. Zbytočné? Zďaleka, veď konštruktívna kritika je viac než potrebná, najmä u správy vecí verejných. Aj vďaka tomu sme pripravili všetko potrebné a jediným dielom do mozaiky tak zostáva už iba váš názor.

Jún a júl 2022 | ONLINE A OFFLINE ZBER PODNETOV

Okrem ONLINE verzie dotazníka môžete do konca júla vyplniť a doručiť nám aj jeho papierovú verziu, ktorú nájdete v júnovom čísle našich samosprávnych novín Naša Petržalka. Stačí z ich stredu vytrhnúť priloženú štvorstranu, vyplniť všetko potrebné a dotazník doručiť na podateľňu Miestneho úradu Petržalka alebo do jednej z aktuálne deviatich pobočiek Miestnej knižnice Petržalka.

August 2022 až marec 2023 | TVORBA PLÁNU

Už sme skoro tam. Máme množstvo podkladov priamo z každodenného fungovania nášho úradu a k tomu veríme, že stovky, ideálne tisíce dotazníkov od vás. Teraz ich takpovediac zmiešame so všetkými podnetmi, ktoré ste nám počas uplynulých viac než troch rokov poslali cez web, e-mail, mobilnú aplikáciu, Messenger či WhatsApp a výsledok môže ísť na finalizáciu odborníkom na dané agendy.

Marec až máj 2023 | ODBORNÉ SKUPINY

Naše pracovné skupiny odborníkov pripravia potrebné podklady a materiály pre verejnú diskusiu o finálnej podobe Plánu Petržalka 2029.

Jún 2023 | VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE

Záverečné pripomienkovanie budete mať opäť na starosti vy – obyvatelia a návštevníci Petržalky. Takto docielime čo možno najlepšiu integráciu všetkých konštruktívnych nápadov, ideí, postrehov, podnetov či sťažností do funkčnej a jednoliatej koncepcie.

Júl až september 2023 | LADENIE DETAILOV

Plán Petržalka 2029 po opätovnej konzultácii s vami priamo v teréne bude doplnený o posledné detaily a získa svoju finálnu podobu.

Október 2023 | PREROKOVANIE NA ZASTUPITEĽSTVE

Posledným a zároveň prvým krokom k lepšej Petržalke 2029 bude schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na najbližších sedem rokov vašimi poslancami na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Ak sa na ňom zhodnú, môžeme pokračovať v našej práci pre lepšiu Petržalku a makať ďalej práve podľa nášho nového a spoločného plánu.

Čo všetko potrebujem vedieť?

Čo je to PHSR?

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strategický a strednodobý rozvojový dokument na 5 až 7 rokov, ktorý potrebuje každá samospráva. V našom prípade tento plán tvoríme do roku 2029. Výsledný materiál je nositeľom rozvojovej politiky obce ako aj predstáv jej vedenia a obyvateľov o ďalšom smerovaní jej rozvoja. Spracovaním PHSR dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien.

Prečo je PHSR potrebný pre Petržalku?

 

Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní aj našej mestskej časti realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných a nekoncepčných rozhodnutiach. Nový PHSR našej obce tak poskytne komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja Petržalky a stanoví jej strategické ciele, rozvojové priority a prioritné oblasti.

Čo z toho bude mať obyvateľ Petržalky?

 

Vypracovaním PHSR Petržalka splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie - programovanie. Súčasne tak zvýši svoje šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov, keďže obec musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje práve svojím PHSR. Kvalitne napísaný a strategicky dobre naplánovaný PHSR nám tak umožní žiadať o financie na projekty, ktoré prispejú k budovaní lepšej, kvalitnejšej a modernejšej Petržalky.

Viem sa aj ja podieľať na tvorbe PHSR?

 

Áno, samozrejme. Názor verejnosti je pre nás mimoriadne dôležitý. Aj na základe vašich podnetov vyzberaných prostredníctvom webu, mobilnej aplikácie, sociálnych sietí, projektu Odkazprestarostu.sk aj dotazníkov plánujeme našu základnú stratégiu na nasledujúce roky. Celý dokument PHSR bude následne verejne pripomienkovaný. Nemusíte sa teda báť, že názor občanov ostane nevypočutý.

Koľko to bude celé stáť?

 

Náklady na vypracovanie PHSR pre mestskú časť Bratislava-Petržalka sú v porovnaní s bežnou praxou minimálne. Iné obce si na vypracovanie PHSR často objednávajú externé firmy, ktoré si za takúto službu nechávajú zaplatiť nemalé peniaze. Takto vypracovaný PHSR je koniec koncov tvorený síce odborníkmi, ale odborníkmi, ktorí nemajú kontakt s reálnymi problémami v danej obci. Náš PHSR je tvorený predovšetkým expertmi priamo z Petržalky, ktorí poznajú našu mestskú časť ako vlastnú dlaň. Týmto spôsobom sme tak šetrní k spoločnému rozpočtu našej samosprávy a tvorba PHSR je zastrešená ľuďmi, ktorí sa perfektne orientujú v lokálnych podmienkach.

Nie je celý tento PHSR len nástrojom firiem a politikov, aby presadili svoje súkromné záujmy?

 

Rozhodne nie. PHSR je apolitický dokument, ktorý nezohľadňuje žiadnu politickú príslušnosť a ani neslúži žiadnemu podnikateľskému subjektu. Najvyšším záujmom PHSR je plán, ktorý pomôže rozvíjať mestskú časť Bratislava-Petržalka v snahe skvalitniť život jej obyvateľov aj návštevníkov. Tvorba nášho plánu Petržalka 2029 je aj preto od začiatku do konca transparentná a výsledný dokument je možné opakovane verejne pripomienkovať.

Akými oblasťami sa PHSR bude zaoberať?

 

V našom PHSR sa budeme snažiť zohľadniť všetky agendy, ktoré priamo aj nepriamo spadajú do kompetencie mestskej časti Bratislava-Petržalka. Máme však definovaných sedem prioritných oblastí, ktoré považujeme za tie najdôležitejšie a ktoré teda budú rozpracované o čosi detailnejšie. Týmito oblasťami u nás v Petržalke pre najbližších sedem rokov sú ŠKOLSTVO, MOBILITA, EKOLÓGIA, INVESTÍCIE, ŠPORT, KULTÚRA a SOCIÁLNA PRÁCA.

Kedy bude PHSR hotový?

 

Ak pôjde všetko podľa našich plánov a uvedeného harmonogramu, očakávame, že záverečné schvaľovanie PHSR pre mestskú časť Bratislava-Petržalka by malo prebehnúť v prvej polovici roka 2023. Urobíme pre to maximum a popri tom sa budeme ďalej venovať skvalitňovaniu života v našej Petržalke priamo v praxi.

Nebolo by teda vhodnejšie zaoberať sa tými problémami priamo v praxi, ako príprave nejakého PHSR?

 

Samozrejme, už teraz vieme, aké problémy našu Petržalku trápia a môžeme vás uistiť, že na riešení budeme naďalej pracovať. Tvorba PHSR nijak nespomalí tento proces, práve naopak. Petržalský PHSR uvedený do praxe otvorí ďalšie možností na čerpanie potrebných financií a prípravu potrebných projektov, ktoré výrazne uľahčia a zrýchlia procesy vedúce k lepšiemu životu pre všetkých Petržalčanov.